Naša ponuka
Galmektin inj (ivermectin) 20 ml

Galmektin inj (ivermectin) 20 ml

29,90€
Model: Galmektin inj. 20 ml
Dostupnosť: Na sklade
Množstvo:

Galmektin inj.

injekčný roztok

Zloženie: účinná látka a iné zložky

1 ml lieku obsahuje:

Účinná látka:

 

Ivermectinum 10 mg

 

Pomocné látky:

glycerolformal, benzylalkohol, propylénglykol

Číry, svetložltý roztok.

Indikácie

Prevencia a liečba ekto- a endoparazitóz u cieľových zvierat.

Hovädzí dobytok

 1. Oblé červy v žalúdku a čreve- Ostertagia spp. (vrátane inhibovanej O. ostertagi), Haemonchus placei (dospelé, L 3, L 4), Mecistocirrus digitatus (dospelé), Trichostrongylus spp., Cooperia spp., Oesophagostomum radiatum (dospelé, L3, L4), Nematodirus spp. (dospelé), Strongyloides papillosus (dospelé), Bunostomum phlebotomum (dospelé, L 3, L4) a Toxocara vitulorum (dospelé).
 2. Pľúcne červy– Dictyocalus viviparus (dospelé, L4 a inhibované štádiá).
 3. Ostatné oblé červy– Parafilaria bovicola a Thelazia spp. (dospelé).
 4. Podkožné strečky hovädzieho dobytka- Hypoderma spp. (parazitujúce štádiá).
 5. Tropický podkožný strečok hovädzieho dobytka- Dermatofobia hominis (parazitujúce štádiá).
 6. Fakultatívny pôvodcovia kožných myiáz- Chrysomya bezziana (parazitujúce štádiá).
 7. Vši– Linognathus vituli, Haematopinus eurysternus a Solenoptes capillatus, Damalinia bovis.
 8. Svrabovce– Psoroptes bovis (syn. P. communis var. bovis) a Sarcoptes scabiei var. bovis,Chorioptes bovis.
 9. Kliešte– Ornithodorus savigny, Boophilus microplus, B. decoloratus.

Ovce

 1. Oblé červy v žalúdku a čreve– Ostertagia circumcincta (dospelé, L3, L 4), O. trifurcata (dospelé, L4), Trichostrongylus axei (dospelé), T. columbriformis (dospelé, L3, L4), T. vitrinus (dospelé), Nematodirus filicollis (dospelé, L4), N. spathiger (L3, L4), Cooperia curticei (dospelé),Oesophagostomum columbianum (dospelé, L3, L4), Trichuris ovis, Chabertia ovina (dospelé, L3,L4),Oesophagostomum venulosum (dospelé), Strongyloides papillosus (L3, L4) a Gaigeria pachyscelis (dospelé,
 2. Pľúcne červy– Dictyocaulus filaria (dospelé, L3,L4) a Protostrongylus rufescens (dospelé).
 3. Nosové strečky–Oestrum ovis.
 4. Zákožka svrabová–Sarcoptes scabiei a Psoroptes communis var. ovis a Psorergates ovis.

Ošípané

 1. Oblé červy v žalúdku a čreve– Ascaris suum (dospelé a L 4) - Hyostrongylus rubidus (dospelé a L 4) Oesophagostomus spp. (dospelé a L 4), Strongyloides ransomi * (dospelé), Trichuris suis ** (dospelé).
  * Galmektin inj. podaný prasnici pred pôrodom zabráni prenosu infekcie Strongyloides ransomi na ciciaky mliekom.
  ** 80 % účinnosť lieku proti T.suis.
 2. Pľúcne červy – Metastrongylus spp. (dospelé).
 3. Červy parazitujúce v obličkách–Stephanurus dentatus (dospelé a L4).
 4. Vši - Haematopinus suis.
 5. Zákožky svrabové- Sarcoptes scabiei var. suis.

 

 

Cieľový druh a kategória zvierat

Hovädzí dobytok, ovce a ošípané.

Dávkovanie pre každý druh, cesta a spôsob podania lieku

Hovädzí dobytok

Dávka 1 ml na 50 kg ž. hm.(zodpovedá 0,2 mg ivermektínu na 1 kg ž. hm.).

 

Hmotnosť zvieraťa /kg/

do 50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

Dávka

/ml/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Hovädzí dobytok postihnutý podkožnou strečkovitosťou:

Galmektin inj. účinkuje proti všetkým štádiám strečkovitosti hovädzieho dobytka. Dôležitý je však čas ošetrenia. Najlepšie výsledky sa dosiahnu, keď sa podá ivermektín hneď po nálete strečkov. Ak sa totiž zasiahnu larvy Hypoderma v čase, keď sa nachádzajú v životne dôležitých orgánoch, môžu spôsobiť u hostiteľa nežiaducu reakciu. Zasiahnutie Hypoderma lineatum v čase, keď sa nachádza v tkanive pečene, môže spôsobiť nafúknutie. Ak sa v čase liečby nachádza H. bovis vo vertebrálnom kanáli, môže zapríčiniť závraty alebo ochrnutie. Preto treba hovädzí dobytok ošetrovať pred alebo po období týchto vývojových foriem strečka.

Hovädzí dobytok ošetrený Galmektinom inj. v období náletu strečkov, možno znova ošetriť Galmektinom inj. v zimnom období v prípade výskytu endoparazitov (svrab, vši), a to bez rizika nežiaducich reakcií.

Hovädzí dobytok postihnutý fakultatívnymi pôvodcami kožných myiáz:

Po zistení lariev fakultatívnych myiáz u zvierat sa podá Galmektin inj.. Podanie je veľmi účinné proti larvám do veku dvoch dní. Staršie, dospievajúce larvy sa môžu v ranách zjavovať ešte tri dni po ošetrení. Účinnosť injekcie pretrváva 14 dní po podaní. Galmektin inj. podaný v čase chovateľských zásahov, ako sú kastrácia, vypaľovanie značiek, chráni zvieratá pred napadnutím larvami fakultatívnych pôvodcov myiáz počas 14 dní po ošetrení.

Ovce

Dávka 0,5 ml na 25 kg ž. hm. U merinových oviec je potrebné presvedčiť sa, či ihla prešla vlnou a kožou, až potom aplikovať roztok. U psoroptového svrabu je potrebné aplikovať liek dva razy v rozmedzí 7 dní.

 

Hmotnosť (kg)

25

50

75

100

125

150

Dávka (ml)

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Ošípané

Dávka je 1 ml na 33 kg ž. hm. Presnosť dávkovania je dôležitá u mladých ciciakov, najmä o hmotnosti menej ako 16 kg, kde sa aplikuje menej ako 0,5 ml.

Vhodné je použiť injekčnú striekačku s presnosťou dávkovania po 0,1 ml.

 

Hmotnosť (kg)

8

16

33

50

66

99

133

166

200

Dávka (ml)

0,25

0,5

1,0

1,5

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

Pri hmotnosti nad 200 kg sa podáva 1,0 ml na každých 33 kg ž. hm.

Pokyny o správnom podaní

Na zaistenie podania správnej dávky je potrebné stanoviť živú hmotnosť zvierat tak presne ako je to možné a skontrolovať presnosť dávkovacieho zariadenia.

Při hromadnom podávaní, vytvoriť skupiny zvierat podľa živej hmotnosti, aby sa zabránilo poddávkovaniu a lebo predávkovaniu lieku.

Galmektin 10 mg/ml injekčný roztok sa podáva pomocou automatickej alebo jednorázovej (suchej) injekčnej striekačky. Spôsob podania je výlučne formou subkutánne pomocou sterilnej striekačky a ihly (G 16, 15 alebo 20 mm) pod voľnú kožu pred alebo za lopatku (hovädzí dobytok, ovce). U ošípaných sa podáva do oblasti šije.

Na jedno miesto neaplikovať viac ako 10 ml injekčného roztoku!

Uchovávať pri teplote do 25 °C. Chrániť pred svetlom.

Len pre zvieratá.