O nás

MVDr. Pavel Šimun
 • 1997-2003 štúdium veterinárnej medicíny na univerzite v Košiciach, ukončené obhajobou diplomovej práce na Katedre chirurgie, ortopédie a rontgenológie u Prof. Valenta Ledeckého
 • po ukončení štúdia nástup na pozíciu praktického veterinárneho lekára naVeterinárnu polikliniku Bratislava- Jarovce, pod vedením MVDr. Milana Švihrana.
 • popri postupnom naberaní praktických zručností v bežnej klinickej praxi, výraznejší záujem o oblasť všeobecnej chirurgie, ortopédie, a o oblasť kostnej a kĺbnej chirurgie.
 • absolvovanie špecializovaných seminárov a worshopov v tejto oblasti v Prahe a v Brne, pod vedením svetových špecialistov v tejto oblasti ( Dr. Ulrike Matiz – Mnichov, Nemecko, Dr. Theresa Welch Fossum- USA)
 • rozšírenie hlbšieho záujmu o oblasť kardiológie malých zvierat, za podpory Dr. Švihrana rozvinutie komplexných kardiologických vyšetrení vrátane EKG-vyšetrenia, USG-vyšetrenia, a samozrejme RTG vyšetrenia kardiologických pacientov.
 • absolvovanie špecializovaných kardiologických seminárov s praktickým workshopom pod vedením uznávaného odborníka v oblasti kardiológie malých zvierat,p. Dr. Matthew Millera, USA.
 • r.2008- založenie vlastnej veterinárnej praxe: 
  Veterinárna ambulancia, Kalinčiakova 1, Bratislava, s cieľom v ďaľšom pokračovaní a rozvíjaní nastúpenej cesty praktickej veterinárnej starostlivosti.

Soňa Králová- veterinárna sestra
 • stredná zdravotnícka škola - Bratislava
 • prax na oddelení popálenín – Nemocnica Ružinov, 3 roky
 • prax na oddelení urológie - Nemocnica Ružinov, práca pri výkone špecializovaných urodynamických vyšetrení, 10 rokov
 • 5 ročná prax na Veterinárnej poliklinike pre malé zvieratá, Bratislava- Jarovce
 • zakladajúci člen novovzniknutej : 
  Veterinárnej ambulancie pre malé zvieratá, Kalinčiakova 1, 831 04 Bratislava