Naša ponuka
Teplomer infračervený bezkontaktný JXB-178

Teplomer infračervený bezkontaktný JXB-178

76,20€
Model: Teplomer infračervený bezkontaktný JXB-178
Dostupnosť: Na sklade
Množstvo:

Bezkontaktný infračervený teplomer

Model: JXB-178

 

 

Obsah

 1. Bezpečnostné pokyny......................................................

 2. Odporúčané použitie........................................................

 3. Predstavenie.....................................................................

 4. Opatrenia pred použitím..................................................

 5. Princípy prevádzky...........................................................

 • Rôzne metódy merania teploty..........................

 • Normálne teploty podľa metódy merania..........

 • Výhody merania na spánkovej artérii.................

 • Normálna teplota podľa veku.............................

 • Praktické aspekty pri meraní teploty.................

 • Ako odmerať teplotu.........................................

 • Obmedzenia.......................................................

 1. Základný nástroj...............................................................

 2. Vlastnosti.........................................................................

 3. Inštrukcie.........................................................................

 4. Nastavenie a funkcia menu.............................................

 5. Technické parametre......................................................

 6. Údržba zariadenia...........................................................

 7. Príslušenstvo...................................................................

 8. Smernice.........................................................................

 9. Riešenie problémov........................................................

 10. Vysvetlenie symbolov.....................................................

 11. EMC vyhlásenie...............................................................

Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu špecifikácií výrobku bez predchádzajúceho oznámenia.

 

 1. Zmerajte teplotu vo vnútri

   

  farebný obrázok - domček

 

 1. Bezpečnostné pokyny

 • Riaďte sa pokynmi na údržbu uvedenými v návode na použitie.

 • Zariadenie sa môže používať na profesionálne účely alebo na domáce použitie.

 • Zariadenie sa smie používať iba na účely uvedené v návode na použitie.

 • Zariadenie sa smie používať iba pri teplote okolia od 10°C do 40°C.

 • Zariadenie sa musí vždy skladovať na čistom a suchom mieste.

 • Nevystavujte teplomer elektrickým šokom.

 • Nevystavujte teplomer extrémnym teplotným podmienkam ?55°C alebo ? -20°C.

 • Nepoužívajte toto zariadenie pri relatívnej vlhkosti vyššej ako 85%.

 • Ochranné sklo nad snímačom je najcitlivejšou časťou teplomeru.

 • Nedotýkajte sa skla infračerveného snímača prstami.

 • Sklo očistite vatovou tyčinkou mierne navlhčenou v 95% alkohole.

 • Nevystavujte teplomer slnečnému žiareniu, ani vode.

 • Zabráňte tomu, aby vám prístroj spadol.

 • Ak sa vyskytne problém so zariadením, kontaktujte svojho predajcu.

 • Nepokúšajte sa zariadenie opravovať sami.

   

 1. Odporúčané použitie

  Prístroj je infračervený teplomer určený na meranie teploty na čele u detí a dospelých bez kontaktu s telom. Môžu ho používať spotrebitelia v domácom prostredí a lekári v nemocnici podľa uvedených odporučení.

   

 2. Predstavenie

  Bezkontaktný infračervený teplomer „JXB-178“ bol vyvinutý pomocou najnovšej infračervenej technológie. Táto technológia umožňuje snímať teplotu spánkovej tepny  vo vzdialenosti asi 3 cm - 5 cm od čela. Presný, okamžitý a bezdotykový „JXB-178“ je doteraz najvhodnejším teplomerom bez rizika pri meraní teploty. Ukázalo sa, že táto metóda merania teploty na spánkovej tepne je presnejšia ako aurikulárna termometria

  a lepšie tolerovaná ako rektálna termometria (1).
  Tak ako pri iných typoch teplomerov, je nevyhnutné používať „JXB-178“ správne, aby ste získali spoľahlivé a stabilné výsledky. Preto vám odporúčame, aby ste si pred použitím pozorne prečítali tento návod na použitie a bezpečnostné pokyny.
  (1) Greenes D, Fleisher G. Presnosť neinvazívneho merania teploty na spánkovej tepne u dojčiat. Arch Pediatr Adolesc Med 2001; 155: 376.

   

 3. Opatrenia pred použitím

Teplomer „JXB-178“ je nastavený výrobcom.

Pred uvedením do prevádzky nie je potrebné zariadenie kalibrovať.

Aby ste získali spoľahlivé a stabilné výsledky, odporúčame vám vždy, keď dôjde k významnej zmene teploty okolia v dôsledku zmeny prostredia, aby ste teplomer aklimatizovali na túto teplotu okolia počas 15 až 20 minút pred použitím. Medzi dvoma meraniami je dôležité dodržať interval 3 – 5 sekúnd.

 

 1. Princípy prevádzky

  Všetky objekty, tuhé látky, kvapaliny alebo plyny, vydávajú energiu žiarením. Intenzita tejto energie závisí od teploty objektu. Infračervený teplomer „JXB-178“ je preto schopný zmerať telesnú teplotu osoby pomocou energie, ktorú táto osoba emituje. Meranie je možné vykonať pomocou vonkajšej sondy na prístroji, ktorá neustále analyzuje a zaznamenáva teplotu okolia. Preto, keď obsluha drží teplomer v blízkosti tela a aktivuje snímač žiarenia, meranie sa okamžite uskutoční detekciou infračerveného tepla generovaného arteriálnym prietokom krvi. Telesná teplota sa preto môže merať bez akéhokoľvek rušenia teplom okolitého prostredia.

   

  RÔZNE METÓDY MERANIA TEPLOTY

   

  Teplota jadra.

  Teplota jadra je najpresnejším meraním a zahŕňa meranie teploty v pľúcnej artérii pomocou katétra vybaveného tepelnou sondou, ktorá dokáže odčítať teplotu in situ. Rovnaká metóda sa používa pre sondy merajúce teplotu pažeráka. Avšak, takéto invazívne metódy merania teploty vyžadujú špecifické vybavenie a odborné znalosti.

   

  Rektálna (konečníková) termometria.

  Rektálna teplota sa nastavuje pomaly v porovnaní s vývojom vnútornej teploty tela. Ukázalo sa, že rektálna teplota zostáva zvýšená dlho potom, ako vnútorná teplota pacienta začala klesať a naopak. ďalej je známe, že v dôsledku tohto spôsobu merania dochádza k rektálnym perforáciám a bez vhodných sterilizačných techník môže rektálna termometria šíriť baktérie, ktoré sa vyskytujú v stolici.

   

  Orálna (ústna) termometria.

  Orálna teplota je ľahko ovplyvnená nedávnym požitím potravy alebo nápojov a dýchaním cez ústa. Na meranie ústnej teploty musia ústa zostať zatvorené a jazyk sa musí spustiť na 3 – 4 minúty, čo je náročné dosiahnuť u malých detí.

   

  Axilárna (podpazušná) teplota.

  Aj keď môže byť ľahké merať axilárnu teplotu, preukázalo sa, že neposkytuje presné meranie vnútornej teploty dieťaťa. Aby sa správne zmeral tento typ teploty, musí byť teplomer pevne zaklinený nad axilárnu artériu. Napriek nízkej citlivosti a relatívnej nepresnosti axilárnej teploty pri odhaľovaní horúčky, túto metódu odporúča Americká akadémia pediatrie ako skríningový test na horúčku u novorodencov.

   

  Aurikulárna (ušná) termometria.

  Na dosiahnutia presného odčítania teploty sa vyžaduje dobrá znalosť meracej techniky. Sonda teplomeru musí byť umiestnená čo najbližšie k najteplejším častiam vonkajšieho zvukovodu.

   

  NORMÁLNE TEPLOTY PODĽA METÓDY MERANIA

METÓDA MERANIA                                                      NORMÁLNA TEPLOTA

Rektálna                                                                             36,6°C – 38°C

Orálna                                                                                35,5°C – 37,5°C

Axilárna                                                                              34,7°C – 37,3°C

Aurikulárna                                                                       35,8°C – 38°C

Temporálna (spánková tepna)                                 35,8°C – 37,8°C

 

Teplota ľudského tela sa počas dňa mení. Môže byť tiež ovplyvnená mnohými vonkajšími faktormi: vek, pohlavie, typ a hrúbka pokožky.

 

VÝHODY MERANIA NA SPÁNKOVEJ ARTÉRII

Infračervená arteriálna teplota sa môže merať pomocou zariadenia umiestneného

na čele v oblasti spánkovej tepny. Ukázalo sa, že tento relatívne nový spôsob merania teploty je presnejší ako aurikulárna termometria a lepšie tolerovaný ako rektálna termometria.

Teplomer „JXB-178“ bol navrhnutý na okamžité odčítanie teploty na čele bez akéhokoľvek kontaktu so spánkovou tepnou. Táto tepna je veľmi blízko pod povrchom kože a preto je dobre prístupná a vzhľadom na to, že prietok krvi je trvalý a pravidelný, umožňuje presné meranie teploty. Táto tepna je so srdcom spojená karotickou artériou, ktorá je priamo spojená s aortou. Je súčasťou hlavného kmeňa arteriálneho systému. Účinnosť, rýchlosť a pohodlie pri meraní teploty v tejto oblasti, ho robia ideálnym v porovnaní s ostatnými metódami merania teploty.

 

NORMÁLNA TEPLOTA PODĽA VEKU

VEK                                              °C                                           °F

0 – 2 roky                                   36,4 – 38,0                          97,5 – 100,4

3 – 10 rokov                              36,1 – 37,8                          97,0 – 100,0

11 – 65 rokov                            35,9 – 37,6                          96,6 – 99,7

?65 rokov                                  35,8 – 37,5                          96,4 – 99,5                         

 

PRAKTICKÉ ASPEKTY PRI MERANÍ TEPLOTY

Aby sa dosiahlo zabezpečenie presného merania teploty, je nevyhnutné, aby každý užívateľ dostal pri používaní takéhoto zariadenia primerané informácie o technike merania teploty a natrénoval si ju.

 • Je dôležité pamätať na to, že hoci postupy, ako je meranie teploty, môžu byť jednoduché, nesmú sa trivializovať.

 • Teplota by sa mala merať v neutrálnom kontexte. Predtým ako si pacient odmeria teplotu, nesmie podstúpiť intenzívnu fyzickú aktivitu a izbová teplota musí byť mierna.

 • Uvedomte si fyziologické výkyvy teploty, ktoré sa musia zohľadniť pri vyhodnotení výsledkov: teplota sa od 6:00 do 15:00 zvyšuje o 0,5°C. Ženy majú teplotu, ktorá je priemerne o 0,2°C vyššia. Ich teplota sa tiež líši v závislosti od ich ovariálneho cyklu. v druhej polovici cyklu a na začiatku tehotenstva stúpa o 0,5°C.

 • Pri sedení je teplota približne o 0,3°C až 0,4°C nižšia ako v stoji.

   

  AKO ODMERAŤ TEPLOTU

  Zamerajte teplomer na stred čela, zo vzdialenosti asi 3 – 5 cm, stlačte tlačidlo pre meranie teploty a nameraná hodnota sa okamžite zobrazí na displeji.

  Piktogram výkričník v trojuholníku

  Spoľahlivosť merania nemôže byť zaručená, ak sa teplota meria na inej časti tela (napr. rameno, trup...)

  OBMEDZENIA

  Pred meraním teploty dodržiavajte nasledovné pravidlá, na zaistenie spoľahlivého a stabilného výsledku merania:

 • vlasy z čela odhrňte dozadu

 • z čela utrite pot

 • vyvarujte sa prúdeniu vzduchu (napr. z dýchania, klimatizácie..)

 • medzi dvoma meraniami dodržte 3 – 5 sekundovú prestávku

 • vždy, keď dôjde k významnej zmene teploty okolia v dôsledku zmeny prostredia, nechajte teplomer aklimatizovať sa na túto teplotu okolia najmenej 15 minút pred použitím

   

 1. Základný popis prístroja

  Aplikovaná časť typu BF: snímač

   

  „OBRÁZOK TEPLOMERA“

   

  Popisy:

  LCD panel

  Infračervený snímač

  Tlačidlo zapnutia/skenovania

  Priehradka na batériu

   

 2. Vlastnosti

 1. Špeciálny dizajn na meranie teploty ľudského tela vo vzdialenosti 3 – 5 cm od čela.

 2. Spoľahlivé a stabilné meranie vďaka výhodnému infračervenému detekčnému systému.

 3. Výstražný alarm, ak je teplota vyššia ako 38°C (100,4°F).

 4. Uloženie do pamäti posledných 32 meraní teploty.

 5. Trojfarebný podsvietený digitálny LCD displej.

 6. Jednotka teploty môže byť zobrazená v stupňoch Celzia alebo Fahrenheita.

 7. Automatické vypnutie (?30 sek.) na šetrenie energie.

 8. Dlhodobé používanie (100 000 meraní).

 9. Praktický, ľahko použiteľný.

  Ďalšie použitie: Teplomer „JXB-178“ možno tiež použiť na meranie teploty detskej fľaše alebo kúpeľa (pomocou režimu povrchovej teploty) alebo teploty miestnosti (pomocou režimu miestnosti).

   

 1. Inštrukcie

 1. Nainštalujte batériu.

 2. Pri prvom použití alebo pri vkladaní novej batérie počkajte 10 až 15 minút

  na zahriatie zariadenia, aby sa aklimatizovalo na teplotu v miestnosti.

 3. Stlačte tlačidlo „On/Scan“, namierte smerom na čelo (viď obrázok nižšie), zo vzdialenosti 3  - 5 cm. Keď v pohotovostnom režime stlačíte tlačidlo „On/Scan“, meranie je vykonané vtedy, keď sa na displeji zobrazuje teplota alebo sa ozve pípnutie. Čas merania je jedna sekunda.

  Tip: Polohu teplomera neposúvajte, kým nie je meranie dokončené.

 4. Pred začatím snímania teploty z čela odstráňte vlasy a pot.

   

 1. Nastavenie a funkcie MENU

   

  Obrázok

  Popis tlačidiel:

  Mode - Režim

  Buzzer - Bzučiak

  Mem – Pamäť

   

 1. Zapnutie zariadenia.

  Stlačte tlačidlo „On/Scan“, po úplnom zobrazení displeja prejde zariadenie do pohotovostného režimu so značkou „ - °C“ alebo „ - °F“.

  Potom znova stlačte tlačidlo „On/Scan“ a výsledok merania sa zobrazí po 1 sekunde. Ak už ďalej nevykonávate merania, automaticky sa vypne o 30 sekúnd.

 2. Nastavenie režimu v zapnutom stave.

 1. Stlačte tlačidlo „MODE“ a na displeji sa zobrazí: BODY...°C (telesná teplota)

 2. Stlačte znova tlačidlo „MODE“ a na displeji sa objaví: ROOM...°C (izbová teplota)

 3. Znova stlačte tlačidlo „MODE“ a na displeji sa objaví: SURFACE TEMP...°C (povrchová teplota)

  Poznámka: Predvolené nastavenie teplomera po zapnutí, v režime „MODE“, je na meranie telesnej teploty.

  Dôležité!

  Povrchová teplota sa líši od vnútornej telesnej teploty. Aby sa správne zmerala vnútorná telesná teplota, použite vždy režim „BODY“. Uistite sa, že ste vybrali režim „SURFACE TEMP“ ak chcete merať teplotu vonkajšieho prostredia.

 1. F1: Výber jednotky tepla

  V zapnutom stave stlačte na 2 sekundy tlačidlo „MODE“. Na displeji sa zobrazí „F1“, potom stlačením tlačidla „MODE“ prepnete režim medzi stupňami Celzia a Fahrenheita. Potvrďte stlačením tlačidla „MEM“.

 2. F2: Nastavenie alarmu

  V zapnutom stave stlačte na 2 sekundy tlačidlo „MODE“. Na displeji sa zobrazí „F1“, potom stlačte tlačidlo „MEM“, na displeji sa zobrazí „F2“ a stlačte tlačidlo „MODE“ pre výber teploty pre spustenie alarmu od 37,3°C do 39,1°C (99,1°F – 102,4°F). Potvrďte stlačením tlačidla „MEM“.

  Poznámka: Predvolená prahová teplota alarmu je 38°C (100,4°F).

 3. V režime zapnutia stlačte tlačidlo „MEM“, ktoré potom zobrazí poslednú teplotu a umožní zobrazenie posledných 32 meraní. V zapnutom stave stlačte a podržte po dobu 5 sekúnd tlačidlo „MEM“ pre vymazanie všetkých údajov z pamäti. Potom znova stlačte tlačidlo „MEM“ a zobrazí sa „CLr“.

 4. V zapnutom stave môžete stlačením tlačidla „symbol Bzučiak“ zapnúť alebo vypnúť bzučiak. Keď sa na obrazovke zobrazí „ON“ bzučiak je zapnutý.

  Keď sa na obrazovke zobrazí „OFF“ bzučiak je vypnutý.

 5. Rekalibrácia zariadenia pomocou menu F4.